*  Zein gairen barruan kokatzen da hitzaldi hau?      3.  Gizarte-testuingurua eta ingurune fisikoa      

 

 12.2. Bullying-egoerak minimizatzeko ingurune seguruak nola sortu. Tailerra

 

Hartzaileak: Gurasoak

Talde bakoitzeko partaide kopurua: 25 pertsona gehienez

Trebatzailearen disponibilitatea: Goizez nahiz arratsaldez.

Trebatzailea: Estibaliz Ansotegi (Ortzadar) 

 

Helburu orokorra:

 • Familien funtzio nagusietako bat da seme-alabak heztea eta balio jakin batzuk eta portaera-jarraibide egokiak eskura ditzaten lortzea. Babesaren gakoa da "ingurune seguru eta babesleak" sortzea. Ingurune horietan pertsonak erabat garatu ahal izango dira, beren eskubideak errespetatuko zaizkie eta edozein indarkeria-motatatik libre egongo dira.

 

Helburuak:

 • Familiak seme-alaben hazkuntzan duen babesle-funtzioaren garrantzia sustatzea.
 • Jazarpen-egoerak detektatzeko eta identifikatzeko oinarrizko ezagutzak eta informazioa ematea.
 • Balizko jazarpen-egoerei modu egokian eta indarkeriarik gabe erantzuten lagunduko dieten trebetasunak eta estrategiak ematea.

 

Landuko diren edukiak eta gaitasunak: 

 • Zer da bullying-a? Jazarpen-egoerak versus bullying-a.
 • Zer dira gatazkak?
 • Gatazkak bullying ez bihurtzeko gakoak.
 • Goiz antzematea eta babesgabetasuna.
 • Kontsumo edo erabilera problematikoak goiz antzematea.
 • Babes-alderdiak versus arrisku-alderdiak.
 • Trebetasun sozialak, komunikazioa eta entzute aktiboa.
 • Inpultsibitatea eta autokontrola.
 • Gatazkak konpontzea.
 • Zer funtzio betetzen dugu familiek?

 

Metodologia:

 • Parte hartzeko metodologia: trebatzailearen azalpen eta funtsatze teorikoa partaidetzazko talde operatiboetan egindako lanarekin uztartuko dira. Talde-dinamika desberdinak egingo dira, parte-hartzea sustatzeko eta familiek prebentzio-lan egokia egiteko estrategiak eta tresnak eskuratu ahal izateko.
 • Edukiak azaltzeko, teknologiak erabili eta bideoak ikusiko dira lagungarri. Tailerretan parte hartzen duten pertsonek taldean eztabaidatzeko teknikak, simulazio-teknikak eta abar erabiliko dituzte.

 

* Gai honi buruzko hitzaldia ere eskuragarri duzu, ikusi hemen.