HITZegiten: nerabeak, komunitateko kide 

 

Bizitzen ari garen une berezi honetan nerabeak nola dauden jakin nahi dugu: Zer erantzun jasotzen ari dira komunitatearen aldetik? Helduen eta erakundeen mundutik nola konpentsa ditzakegu bizi dituzten mugak?

Hitzordu berri honetan honako hauek planteatuko ditugu: Lehenik eta behin, une berezi honetan nerabeak nola daude? zer ikusten dugu? zer antzematen dugu? zer esaten digute?. Bigarrenik, nola lagundu diezaiekegu beren autonomia bultzatzen, bizitzea egokituko zaizkien egoerak kudeatzeko? Eta azkenik, gure udalerrietan nola gara ditzakegu nerabeak komunitateko kide sentitzeko testuinguru egokiak? 

Saioaren helburua gai horiei buruz hausnartzea da, egiten ditugun adierazpen-planteamenduen eta garatzen dugun praktika errealaren artean dagoen distantzia erakustea. Izan ere, haur, nerabe eta gazteen jardueretan egindako gastua inbertsio bat da, eta ez gastu arrunt bat.

Goizeko solasaldia

 

Gaia: Nerabeak komunitateko kide: Zer presentzia dute? Zer erantzun jasotzen dituzte?

Datakmartxoak 23

Ordua: 10:00etatik 12:00etara

Formatua: Online

Hizkuntza: Aurkezpena euskaraz izango da, eta hitzaldia gaztelaniaz.

Hartzaileak: Lurraldeko haur, nerabe eta gazteen sustapenaren arloko arduradun politiko eta teknikoentzat.

Hizlaria: Carles Feixa Pàmpols  

Aurkezpena eta dinamizazioa: Ainhoa Martín Blázquez   

 

 

Arratsaldeko solasaldia

Gaia: Nerabeak komunitateko kide: Zer presentzia dute? Zer erantzun jasotzen dituzte?

Datakmartxoak 23

Ordua: 19:00etatik 20:30era

Formatua: Online

Hizkuntza: Aurkezpena euskaraz izango da, eta hitzaldia gaztelaniaz.

Hartzaileak: Gai honetan interesa duen pertsona oro.

Hizlaria: Carles Feixa Pàmpols  

Aurkezpena eta dinamizazioa: Ainhoa Martín Blázquez