Zer da TicketBAI?

TicketBAI Foru Ogasunen eta Eusko Jaurlaritzaren baterako proiektu bat da, zergadunen fakturaziorako softwarearen legezko zenbait betebehar eta teknika batzuk txertatzea helburu duena, zerga arloko administrazioak aukera izan dezan aipatu pertsonen ekonomia-jardueren ondoriozko diru-sarrerak kontrolatzeko eta, bereziki, azken kontsumitzaileei ondasunak entregatu edo zerbitzuak ematen dizkieten sektoreen barnean kokatutako jarduerak, neurri handi batean eskudirutan kobratzen baitira.

Euskadiko zerga instituzioek zerga arloan dituzten bi helburu dira zergapekoei laguntza ematea beren zerga-betebeharrak betetzeari dagokionez eta iruzur fiskalaren aurkako borroka egitea, pertsona guztiek, beren ahalmen ekonomikoaren arabera, karga publikoen jasangarritasunerako ekarpena egin dezatela bermatzeko, hori baita gure herrialdean adostasun sozial eta politiko zabala duen bizikidetza-eredu den Ongizate Estatua eraikitzeko oinarrizko elementua.

Ikuspegi bikoitz horretatik, instituzioak beren laneko sistema eta prozedurak etengabe hobetu eta modernizatzeko prozesu batean murgildurik daude une oro, zergadunei beren betebeharrak betetzea ahalik eta gehien errazte aldera eta, aldi berean, iruzur fiskalaren aurkako, beren zerga-betebeharrak beren borondatez betetzen ez dituzten eta modu horretan herritarrekin elkartasunik ez dutela erakusten duten pertsonen aurkako borrokan eraginkortasuna eta efizientzia areagotzeko beren eginahal onenak bideratzen dituzte.

Helburu bikoitz hori gauzatu ahal izateko, Euskadiko Foru Ogasunek informazioaren eta komunikazioaren teknologiaren aurrerapenek beren eskura ipintzen dituzten bitarteko guztiak erabiltzen dituzte, eta ekonomia-jarduerak burutzen dituzten zergadunen laguntza eta kontrolari dagokienez, elementu berritzaileenetako bat TicketBAI proiektua da, ekonomia-jarduerak garatzen dituzten pertsona eta erakunde guztiek egindako salmentako eragiketa guztien aitorpena ziurtatzea duena xede, esparru horretan gure inguruko herrialdeek duten esperientzia kontuan izanik eta Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen (aurrerantzean, ELGA) 2103 eta 2017. urteetako txostenetan «Salmenten ezabaketa elektronikoa: diru-sarrera fiskaletarako mehatxu bat» eta «zerga-itzurpena eta iruzur fiskala jorratzeko tresna teknologikoak» izenekoetan, hurrenez hurren, jasotzen diren gomendioekin bat etorriz, zeintzuei 2019ko martxoaren 28an argitaratutako txostena gaineratu behar zaien “Implementing Online Cash Registers: Benefits, Considerations and Guidance” izenekoa. 

19. Zehapen erregimena

 • Zer akzio edo omisio hartzen dira zerga arloko arau-haustetzat TicketBAIn?
 • Zer zehapen daude aurreikusita TicketBAI erabiltzen ez bada?
 • Zer zehapen daude aurreikusita TicketBAI fitxategiak manipulatzen badira?
 • Nola eman tiket edo faktura baten berri, QR-a okerra bada edo QR-rik ez badu?
 • Iruzur fiskaleko salaketen tratamendua

20. Faktura zuzentzaileak

 • Zer motatako faktura zuzentzaile daude?
 • Faktura zuzentzailea noiz jaulki behar da?
 • Zer eremu eduki behar dituzte faktura zuzentzaileen TicketBAI fitxategiek?
 • Nola bete behar du jaulkitzaileak ordezko faktura zuzentzaile bat («S»)?
 • Nola bete behar du jaulkitzaileak faktura zuzentzaile bat («S» mota), ordezten den faktura faktura zuzentzaile bat denean?
 • Noiz betetzen dira «Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa» eremuak?
 • Nola bidali behar du jaulkitzaileak diferentziengatik egin den faktura zuzentzailea («I» mota), zuzendutako faktura erroreekin jaso denean?
 • Nola bidali behar du jaulkitzaileak diferentziengatik egiten den faktura zuzentzaile bat («I»), zuzendutako faktura faktura zuzentzaile bat denean?
 • Zer adierazi behar da «Zuzendutako oinarria» eremuan, "Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa" blokearen barruan?
 • Zer adierazi behar da «Zuzendutako kuota» eremuan, "Ordezko zuzenketaren zenbatekoa" blokearen barruan?
 • Zer adierazi daiteke "Errekarguaren kuota zuzenduan”, "Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa" eremuan?
 • Nola bete behar dira faktura zuzentzaileak, eragiketa bolumenaren ondorioz deskontuak edo hobariak aplikatu direnean?
 • Zertan bereizten dira faktura zuzentzailea eta TicketBAIren XML formatuko baliogabetze fitxategia?
 • Faktura bat baino gehiago dokumentu zuzentzaile bakar batean zuzentzen badira, nola identifikatzen ditu jaulkitzaileak faktura zuzenduak?
 • Zein ekitaldi eta epealdiri egozten zaizkio faktura zuzentzaileak?

21. Erroreen kudeaketa. Zuzendu eta Zuzendubai zerbitzuak

 • Nola kontsulta dezaket fitxategiak behar bezala jaulki diren eta errorerik edo oharrik duten?
 • Non kontsulta ditzaket harrerako eta kontsolidazioko erroreak eta haien deskribapena?
 • Zer egin behar dut jaso den fitxategiak oharren bat badu ? Nola zuzentzen dira oharrak?
 • Zer da Zuzendu Zerbitzua?
 • Zertan datza ZuzenduBAI Zerbitzua? Nola sartzen da zerbitzu horretara?
 • Zer informazio aldatu daiteke ZuzenduBAI erabiliz? Zer errore mota zuzendu daitezke ZuzenduBAI zerbitzua erabiliz?
 • Zer epe dago konponketa edo aldaketa fitxategia Zuzendu Zerbitzuarekin bidaltzeko?
 • Zer egin behar da fitxategi bat errefusatzen bada harrerako balioztapenak ez gainditzeagatik?
 • Zer egin behar da bidalitako fitxategia jaso bai baina kontsolidazioko erroreak baditu?
 • Zer esan nahi dute 5015, 5016, 5017 eta 5018 erroreek? Nola konpondu daitezke?
 • Zer esan nahi du 1153 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 5040 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 008 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 1168 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 1104 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 5007 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Nola islatzen da Gipuzkoataritik deskarga daitezkeen zerrendetan faktura batek kontsolidazio erroreak dituela, eta faktura hori Zuzendu edo ZuzenduBAI zerbitzuaren bidez konpondu edo aldatu dela?
 • Faktura batean errore bat egiten bada, adibidez, kontzeptuan, zenbatekoan edo hartzailean, nahitaezkoa al da faktura zuzentzaile bat egitea, ala Zuzendu zerbitzuan zuzendu al daiteke?
 • Zer ezaugarri izan behar ditu faktura zuzentzaile batek faktura zuzenduak kontsolidazio erroreren bat baldin badu (hau da, erroreekin jaso bada)?
 • Zein motatako faktura zuzentzaile erabili behar da ordeztutako fakturak kontsolidazio erroreren bat baldin badu?
 • Nola jaulki behar du jaulkitzaileak «I» motako faktura zuzentzaile bat (diferentziengatik) jatorrizko fakturak kontsolidazio erroreak baldin baditu?
 • Zer adierazi behar da XML fitxategiko "Oinarri zuzendua" eta "Kuota zuzendua" eremuetan jatorrizko faktura erroreekin jaso bada eta, beraz, fakturan adierazitako zenbatekoak ez badira kontuan hartzen zerga ondorioetarako?
 • Beharrezkoa al da faktura zuzentzaile bat egitea jatorrizko fakturak erroreren bat erregistratu badu TicketBAI fitxategian?
 • Posible al da faktura zuzentzaile bati buruzko informazio fitxategia jaulkitzea zuzendutako faktura TicketBAI sisteman ez badago? Eta fitxategia errefusatu bada?

22. Errentak esleitzen dituzten entitateak

 • Errentak esleitzeko araubidean dauden nortasun juridikorik gabeko entitateak (EEAEak) behartuta al daude TicketBAI obligaziora?
 • Zer gastu eta inbertsio dira kengarriak nortasun juridikorik gabeko entitateentzat, TicketBAI obligaziora egokitzeko garaian?
 • Nortasun juridikorik gabeko entitateek nola bete behar dute Kenkariback eredua?
 • Zein kasutan egon daitezke salbuetsita EEAEak TicketBAI obligaziotik?

23. Fakturen kontsulta

 • ¿Qué funcionalidades tiene la aplicación Consulta de Facturas?