Aurkeztutako azken autolikidazioetan ez badut izan kuota efektibo positiborik, itzulketa jaso al dezaket KTB kenkariagatik?

Ez. Kuota efektiboak positiboa izan behar du nahitaez.