Ba al dute talde kontsolidatuek KTB eredua aurkezterik?

Bai. Zerga baterakuntzaren araubidean tributatzen duten zergadunen kasuan, talde fiskalaren entitate ordezkariari dagokio KTB kenkaria eskatzea.