Efakturren erabiltzailea naiz. Beste software bat behar dut TicketBAI betetzeko?

Efaktur Software eta Garatzaileen Erregistroan inskribatu da. Hortaz, Efakturrekin fakturatuta TicketBaiek ezarritako betebeharrak bete daitezke. Gainera, Ef4ktur baliagarria da administrazio publikoei fakturak egiteko, abenduaren 27ko 25/2013 Legeak, faktura elektronikoa sustatzeari eta sektore publikoan fakturen kontularitza-erregistroa sortzeari buruzkoak, ezarritako baldintzak betetzen baititu.