Hartzaile batek XML TicketBAI fitxategiak sor al ditzake zergapeko pertsonaren izenean?

Bai. Fakturak edo frogagiriak eta horien XML fitxategiak fakturazioa egitean sinatu behar dira.

Jasotzailea fakturak edo frogagiriak TicketBAI sistemaren bidez jaulkitzeko betebeharraren edo betebehar horren mende ez egotearen arabera bereizi beharko da:

  • Hartzaileak TicketBAI sistema erabiliz fakturazioa jaulki eta igorri behar badu, baita betebehar hori borondatez aurreratu izanagatik ere, Gipuzkoako foru-araudiaren mende dagoen zergapekoak fitxategiak honako modu hauetako edozeinetan bidaltzeko aukera izango du:
    1. Operazioaren hartzaile den pertsona edo entitatearen bidez, faktura egiten den aldi berean.
    2. Pertsona fisiko edo juridikoak beraren bidez, zergapeko jaulkitzaile gisa, faktura onartu bezain laster, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru-diputatuak ezarritako moduan eta tokian.
  • Hartzaileak ez badu TicketBAI sistema erabiliz fakturak edo egiaztagiriak egiteko betebeharrik, TicketBAI betebeharrak aurreikusten duen salbuespen kasua da. 

Halaber, zergadunak ordezkari bat izenda dezake TicketBAI sistema aplikatzeko betebeharrik ez duen hartzailearentzat, hark artxiboa sor dezan eta faktura edo frogagiria FakturaBAI aplikazioaren bidez bidal dezan.