Kontuan hartzen al dira baliogabetutako fakturak kateatzeko?

Bai.

Fakturen deuseztapena aurreikusten da baldin eta, akats baten ondorioz, faktura bat ondasuna entregatu edo zerbitzua eman gabe egiten bada, hau da, eragiketa inoiz egin ez bada eta deuseztatzea bidezkoa bada (DGT V0611/2011-3-11).

Kateatzearen ondorioetarako, ordea, baliteke ezeztatutako faktura aurre-aurrekoa izatea; izan ere, faktura jaulki eta berehala, edo geroago, deuseztatu den fakturari dagokion XML TicketBAI artxiboa bidali egin behar da, eta aurreko faktura gisa balio du kateatzearen ondorioetarako. Gainera, baliteke gero deuseztatzen den fakturaren jaulkipenaren eta ondorengo deuseztapenaren artean faktura baliodunak jaulki izana; beraz, geroago deusezta daitekeen faktura bat aurreko fakturatzat har daiteke kateatzearen ondorioetarako.