TicketBAI kenkaria egin ahal izateko, zergadunak borondatez jaulki behar ditu TicketBAI fakturak urtean?

Ez.

TicketBAI kenkariaren oinarria zergadunak egindako inbertsioak eta gastuak dira. Gastu eta inbertsio horiek 2020tik 2023ra bitarteko urte naturaletan egin diren,

TicketBAI sistema ezartzea beharrezkoa denean betetzeko, zergadun horrek TicketBAI sistemarekin fakturak borondatez egin ala ez.

TicketBAI betebeharra ezartzea eta betetzea borondatez aurreratzen bada derrigortasun-datari dagokionez, gutxienez hilabete lehenago, kenkaria ehuneko 60 izango da.

Ba al dago kenkari areagoturik borondatezko aldian TicketBAI sistema ezartzea sustatzeko?

Bai, Foru Dekretuak -uztailaren 28ko 4/2021 Araua eta aurretik Foru Dekretu-Arauak- martxoaren 23ko 2/2021 Araua, COVID-19arekin lotutako ezohiko zerga-neurri osagarriei buruzkoa eta jarduera ekonomikoari berrekiten eta digitalizatzen laguntzekoa Kenkari handiagoa ezartzen du TicketBAI betebeharra borondatez betetzea sustatzeko, baldin eta borondatez aurreratzen badute TicketBAI betebeharra betetzea, gutxienez hilabete lehenago, data horretatik. Horrekin, egun horretatik aurrera oso-osorik bete beharko litzateke TicketBAI betebeharra.

Zertan datza TicketBAI betebeharra derrigorrezko epea baino lehen borondatez betetzea bultzatzera bideratutako kenkaria?

Kenkari horrek zerga-onurak handitzen ditu, baldin eta borondatez aurreratzen bada betebeharra nahitaez ezarri baino hilabete lehenago gutxienez bete behar dela. Horrela, 3/2020 Foru Arauan aurreikusitako kenkariak % 60ra arte igotzen dira. 4/2021 Foru Arauan arautua dago, zeinak indargabetu egin baitu 2/2021 Foru Dekretua, zeinaren arabera 2021eko azaroaren 1a baitzen kenketa areagotuaren onuradun izateko epemuga.

Adibidez: 2019an 45.000 euroko salmentak izan dituen zergaduna, TicketBAIri egokitutako fakturazio-programarekin ordenagailu berri batean 1.200 euroko inbertsioa egiten duena.

Kenkariaren oinarria 3 kopuruetatik txikiena da:

 

 

 

Kenkari normala

Kenkaria Borondatezkoa 2021/11/1

1

Inbertsioa

1.200

1.200

2

Maximoa beti

5.000

5.000

 

 

 

 

 

Salmenten araberako muga:

 

 

 

2019ko salmenten %1

450

450

 

 

 

 

 

3

% 1eko salmentak txikiagoa bada da onuragarriagoa den bat aplikatzen da

 

500

 

1.500

 

 

 

 

 

 

Kenkariaren oinarriaren limitea 3tatik txikiena da

 

500

 

1.200

 

Kenkariaren %

%30

%60

 

Kenkaria

150

720

19. Zehapen erregimena

 • Zer akzio edo omisio hartzen dira zerga arloko arau-haustetzat TicketBAIn?
 • Zer zehapen daude aurreikusita TicketBAI erabiltzen ez bada?
 • Zer zehapen daude aurreikusita TicketBAI fitxategiak manipulatzen badira?
 • Nola eman tiket edo faktura baten berri, QR-a okerra bada edo QR-rik ez badu?
 • Iruzur fiskaleko salaketen tratamendua

20. Faktura zuzentzaileak

 • Zer motatako faktura zuzentzaile daude?
 • Faktura zuzentzailea noiz jaulki behar da?
 • Zer eremu eduki behar dituzte faktura zuzentzaileen TicketBAI fitxategiek?
 • Nola bete behar du jaulkitzaileak ordezko faktura zuzentzaile bat («S»)?
 • Nola bete behar du jaulkitzaileak faktura zuzentzaile bat («S» mota), ordezten den faktura faktura zuzentzaile bat denean?
 • Noiz betetzen dira «Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa» eremuak?
 • Nola bidali behar du jaulkitzaileak diferentziengatik egin den faktura zuzentzailea («I» mota), zuzendutako faktura erroreekin jaso denean?
 • Nola bidali behar du jaulkitzaileak diferentziengatik egiten den faktura zuzentzaile bat («I»), zuzendutako faktura faktura zuzentzaile bat denean?
 • Zer adierazi behar da «Zuzendutako oinarria» eremuan, "Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa" blokearen barruan?
 • Zer adierazi behar da «Zuzendutako kuota» eremuan, "Ordezko zuzenketaren zenbatekoa" blokearen barruan?
 • Zer adierazi daiteke "Errekarguaren kuota zuzenduan”, "Ordezteko zuzenketaren zenbatekoa" eremuan?
 • Nola bete behar dira faktura zuzentzaileak, eragiketa bolumenaren ondorioz deskontuak edo hobariak aplikatu direnean?
 • Zertan bereizten dira faktura zuzentzailea eta TicketBAIren XML formatuko baliogabetze fitxategia?
 • Faktura bat baino gehiago dokumentu zuzentzaile bakar batean zuzentzen badira, nola identifikatzen ditu jaulkitzaileak faktura zuzenduak?
 • Zein ekitaldi eta epealdiri egozten zaizkio faktura zuzentzaileak?

21. Erroreen kudeaketa. Zuzendu eta Zuzendubai zerbitzuak

 • Nola kontsulta dezaket fitxategiak behar bezala jaulki diren eta errorerik edo oharrik duten?
 • Non kontsulta ditzaket harrerako eta kontsolidazioko erroreak eta haien deskribapena?
 • Zer egin behar dut jaso den fitxategiak oharren bat badu ? Nola zuzentzen dira oharrak?
 • Zer da Zuzendu Zerbitzua?
 • Zertan datza ZuzenduBAI Zerbitzua? Nola sartzen da zerbitzu horretara?
 • Zer informazio aldatu daiteke ZuzenduBAI erabiliz? Zer errore mota zuzendu daitezke ZuzenduBAI zerbitzua erabiliz?
 • Zer epe dago konponketa edo aldaketa fitxategia Zuzendu Zerbitzuarekin bidaltzeko?
 • Zer egin behar da fitxategi bat errefusatzen bada harrerako balioztapenak ez gainditzeagatik?
 • Zer egin behar da bidalitako fitxategia jaso bai baina kontsolidazioko erroreak baditu?
 • Zer esan nahi dute 5015, 5016, 5017 eta 5018 erroreek? Nola konpondu daitezke?
 • Zer esan nahi du 1153 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 5040 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 008 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 1168 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 1104 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Zer esan nahi du 5007 erroreak? Nola konpondu daiteke?
 • Nola islatzen da Gipuzkoataritik deskarga daitezkeen zerrendetan faktura batek kontsolidazio erroreak dituela, eta faktura hori Zuzendu edo ZuzenduBAI zerbitzuaren bidez konpondu edo aldatu dela?
 • Faktura batean errore bat egiten bada, adibidez, kontzeptuan, zenbatekoan edo hartzailean, nahitaezkoa al da faktura zuzentzaile bat egitea, ala Zuzendu zerbitzuan zuzendu al daiteke?
 • Zer ezaugarri izan behar ditu faktura zuzentzaile batek faktura zuzenduak kontsolidazio erroreren bat baldin badu (hau da, erroreekin jaso bada)?
 • Zein motatako faktura zuzentzaile erabili behar da ordeztutako fakturak kontsolidazio erroreren bat baldin badu?
 • Nola jaulki behar du jaulkitzaileak «I» motako faktura zuzentzaile bat (diferentziengatik) jatorrizko fakturak kontsolidazio erroreak baldin baditu?
 • Zer adierazi behar da XML fitxategiko "Oinarri zuzendua" eta "Kuota zuzendua" eremuetan jatorrizko faktura erroreekin jaso bada eta, beraz, fakturan adierazitako zenbatekoak ez badira kontuan hartzen zerga ondorioetarako?
 • Beharrezkoa al da faktura zuzentzaile bat egitea jatorrizko fakturak erroreren bat erregistratu badu TicketBAI fitxategian?
 • Posible al da faktura zuzentzaile bati buruzko informazio fitxategia jaulkitzea zuzendutako faktura TicketBAI sisteman ez badago? Eta fitxategia errefusatu bada?

22. Errentak esleitzen dituzten entitateak

 • Errentak esleitzeko araubidean dauden nortasun juridikorik gabeko entitateak (EEAEak) behartuta al daude TicketBAI obligaziora?
 • Zer gastu eta inbertsio dira kengarriak nortasun juridikorik gabeko entitateentzat, TicketBAI obligaziora egokitzeko garaian?
 • Nortasun juridikorik gabeko entitateek nola bete behar dute Kenkariback eredua?
 • Zein kasutan egon daitezke salbuetsita EEAEak TicketBAI obligaziotik?

23. Fakturen kontsulta

 • ¿Qué funcionalidades tiene la aplicación Consulta de Facturas?