TicketBAI sistemari uko egin al zaio iraute-epean zehar?

Bai, borondatezko epealdian zehar TicketBAI betebeharrean norberaren borondatez aurreratzeko aukera ukatu eta atzera bota daiteke, derrigorrezko epetik aurrera ez bezala.

Zer ondorio ditu borondatezko aldian TicketBAI betetzeari uko egiteak?

Borondatezko aldian, uko egin dakioke TicketBAI betetzeari zergapekoarentzat inolako ondoriorik izan gabe.

Hala ere, % 60ko kenkari gehitua eskuratu nahi bada (ikus 15.16 galdera) ezingo zaio uko egin dagokion nahitaezko ezarpena baino hilabete lehenago gutxienez.